Предстоящи събития
Българските обичаи са специфични за България и българите, разнообразни или постоянно повтарящи се действия на народа, свързани с почитането на бога, свети мъченици, национални герои, природата, здравето на хората и гоненето на зли духове. Българите от поколения предават устно историите свързани с тях, като по този начин запазват националната култура и наследство.