Празници:
Петровден
Галерия
  Петровден е наричан празникът, посветен на християнските първовърховни апостоли св. Петър и св. Павел. В народния календар Петровден се предшества от Петровите заговезни, които започват с първата седмица след Петдесетница. В този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те носят здраве. На този ден не бива да се върши важна земеделска работа. При суша се прави молебен за дъжд. В някои райони на Петровден се правят сборове.
X
X
Традиционни ястия
Именици
Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Пoлина, Пенка, Пенчо, Камен.